top of page

Møterom "Tårnet"

  • 1 h
  • Angi ønsket tidspunk
  • Hangarveien

Service Description

"Tårnet" er et av våre store møterom og er godt egnet for firmapresentasjoner, Generalforsamlinger etc!


Contact Details

  • Hangarveien 21, 3241 Sandefjord, Norge


bottom of page